• Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

Inkondlo

Inkondlo

Postby SpoKo » Wed Jul 19, 2017 7:48 am

Ngizwa ngifikelwa zinyembez'
Izinyembez' ey'ngasoze zasuleka,
Ukusulek' kwazo kobe kungukufa
Ukufa kwangunaphakade.

Ngizwa ngifikelwa zinyembez',
Vese ngeke zawela phansi.
Inhliziyo yam' isiyanele,
Uthando lwam' luphelile.
Nemicabango yam' igcinile.
Lezinyembez' aziphum' ngaphakath'
Nomphakath' usulokh' ungidabukela

Ngizwa ngifikelwa is'bibithwan'
Mang'bon' ingane ihleli nomama wayo,
Ngizibuze onzima umbuzo lo.
Uphi owami umama?
Nokukhala kwam' akusasizi,
Sengkhale kwenela.
Ngizwa igaz' ligobhoza kancane,
Ngaphakath' enhlizweni.
Ngiphinde ngibuze futh',
Mama ukuphi na?

Lezinhlungu engikuzo uyazizwa na?
Ngiyazama ukukhohlwa nguwe.
Ingqondo iyala,
Ngibuye ngizinike ithemba,
Lokuthi ng'yokubona ngale kwethuna.
Mama uzobuya nini?

Umbhali wenkondlo (SPOKO lwazi )
WhatsApp 0747372330

These users thanked the author SpoKo

SOMEONE (Sun Oct 22, 2017 7:44 pm)
Rating: 2.13%
 
User profile picture
SpoKo
Regular Member
Regular Member
 
Status:
Posts: 15   Check My Posts
Joined: Sun Jul 16, 2017 8:21 am
Been thanked: 1 time
Real Name: Lwazi
Gender: Male

Advertisement

Re: Inkondlo

Postby khonza » Wed Oct 18, 2017 9:47 am

Zulu uyesabeka bayede
User profile picture
khonza
Regular Member
Regular Member
 
Status:
Posts: 40   Check My Posts
Photos: 5   Check My Photos
Joined: Mon Oct 09, 2017 9:39 am
Location: gauteng province
Been thanked: 4 times
Real Name: Kholisile Collen mokhothu
Gender: Male

Re: Inkondlo

Postby Ayoh » Sun Nov 24, 2019 5:05 pm

Intombi yomzulu

Intokazi yomZulu
Ethi uma ihamb'
Inyathele ngabantwan'

Uma ihleka kuvel uthatha lwamazinyo,
Uma iqoma inike insizwa ucu,
Kugiye omalume ngosuku lomgcagco
Kukikize izalukazi kuzwakale emaweni

"Ngiyintombi yomZulu eziqhenyayo ngesiko layo"


LE NKONDLO IBHALWE IMINA UNQOBILE BIYELA,.
User profile picture
Ayoh
Regular Member
Regular Member
 
Status:
Posts: 14   Check My Posts
Photos: 4   Check My Photos
Joined: Sun Nov 24, 2019 4:21 pm
Location: Nseleni
Been thanked: 0 time
Real Name: Ayanda Mthiyane
Instagram: --------
Twitter: ---------
Gender: Female


Return to Zulu

Login  •  Register


  • Advertisement